Ски училището е създадено през 1997 година и е неразделна част от визията за развитие на ски зона Емар. Обучението се провежда по методология на българското ски училище, като се взаимства най-доброто от австрийската школа. Предлага се както индивидуално, така и групово обучение, като се прилага модулният или почасовият принцип – според желанията на клиентите.

Друго голямо предимство представляват теренните форми в рамките на ски зоната. С разнообразието си те гарантират качество на обучението на ниво начинаещи (учебен плац), напредващи (зелена и синя писти) и напреднали (синя и червена писти). С основание може да се твърди, че разполагаме с най-подходящите в това отношение условия в целия регион.

Цената за индивидуално обучение е 60 лв/час при индивидуално обучение (един участник), а за обучение в малка група (от двама до четирима души) е 40 лв/час за всеки участник. Препоръчително е записването да се осъществи 24 часа предварително.